Zoezi som servicebyrå

Zoezi som servicebyrå
Med Zoezi som servicebyrå så sköter Zoezi all filhantering mellan Gymsystem och banken. Det ni behöver göra en gång i månaden är att gå in i systemet och be...
Tis, 24 mar., 2020 at 5:45 PM
Utbetalningar från Zoezi
Utbetalningar för kortbetalningar finner ni via Ekonomi > Klientmedelskonto. Alla betalningarna mellan måndag och söndag går via Zoezi där avtalad transa...
Tis, 7 apr., 2020 at 10:35 AM
Bekräfta betalningar (Servicebyrå)
För att autogirobetalningar ska skickas iväg så behöver man en gång i månaden gå in under Ekonomi > Autogiro > Bekräfta betalningar och klicka på Bekr...
Tis, 7 apr., 2020 at 10:35 AM
Fakturapåminnelse (Tillkommer en avgift)
För att använda sig utav fakturapåminnelse behöver man starta igång den modulen via Inställningar > Hantera moduler. Ändra inställningar för påminnelsen ...
Tis, 7 apr., 2020 at 10:37 AM