Med Zoezi som servicebyrå så sköter Zoezi all filhantering mellan Gymsystem och banken. Det ni behöver göra en gång i månaden är att gå in i systemet och bekräfta betalningar för både autogiro och fakturor så att dom ska skickas iväg. Skulle en kund betala in för lite/mycket, inte har pengar eller liknande på sitt konto så kommer det en att-göra uppgift på den som är ekonomiansvarig med information så att man lätt kan åtgärda det. 


För att göra Zoezi till er servicebyrå behöver ni på föreningen först ringa till kundtjänst på er internetbank och be att få öppna tjänsten autogiro. (Om ni redan använder autogiro kan ni tillsammans med Zoezi importera befintliga medgivanden till KIT.) Ha föreningens organisationsnummer och annan relevant information tillgänglig: 

  • Bankgironummer 
  • Ert kundnummer i banken och hos bankgirot (dessa är två olika kundnummer) 
  • En inskannad kopia av ert senaste konstituerande styrelseprotokoll. Det konstituerande styrelseprotokollet visar vem eller vilka som är firmatecknare för föreningen, det vill säga vilka som äger rätt att sluta avtal för föreningen.

    När servicebyråavtalet ska slutas:
  • Be banken om att OCR-kontroll alltid ska göras vid inbetalningar till ert konto 
  • Att svarsfiler alltid ska skickas till servicebyrån.
  • Det kan vidare vara klokt att be om 3-5 dragningsförsök vid autogirodragningar, för de fall det saknas pengar på medlemmens konto vid dragning. 
  • Vi rekommenderar att ni skaffar ett nytt bankgironummer enkom för Zoezi. Det är för att ni lättare ska kunna hålla ordning på de pengar som kommer in.
  • Se till att den e-postadress som är registrerad i KIT verkligen är den e-postadress som ni i föreningen använder. Det är till den e-postadressen som fakturor från Zoezi och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet skickas.

Meddela att Zoezi ska vara er servicebyrå: Zoezis servicebyrånummer är 940286.

När ni mottagit en bekräftelse från er internetbank om att en förbindelse med bankgirocentralen har upprättats ska ni knappa in bankgirokundnumret i KIT:
1. Gå till Inställningar/Allmänt och klicka på fliken Autogiro.
2. Kontakta supporten på Zoezi, support@zoezi.se eller 013-10 18 40, och meddela att ovanstående moment är klara.