För att använda sig utav fakturapåminnelse behöver man starta igång den modulen via Inställningar > Hantera moduler. Ändra inställningar för påminnelsen gör man via Inställningar > Allmänt > Fakturapåminnelse.