Betalningar till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

När faktureras föreningen?
Föreningen faktureras månaden efter att ett medlemskap har lösts ut. 50 kr per medlem / år. Exempel: Köper medlemmen ett medlemskap under Maj månad så ...
Tis, 24 mar., 2020 at 5:12 E.M.