Föreningen faktureras månaden efter att ett medlemskap har lösts ut.

50 kr per medlem / år.


Exempel: Köper medlemmen ett medlemskap under Maj månad så faktureras föreningen 50 kr under Juni månad. Denna försäkring gäller för det året som medlemmen har ett medlemskap (1 år).