Ombokning
För att personalen ska kunna avboka eller omboka en kund, gå till Resursbokning. Välj önskad tjänst och klicka på fliken Bokade tider. Klicka på den aktuella bokning och välj ”Avboka” eller ”Omboka”. Vid ombokning erbjuds därefter en ny tid. I den nya rutan ges möjlighet att byta betalsätt. Kunden kan själv sköta av- och ombokning via sin egen inloggning genom att avboka sig och sedan boka in sig igen. Har kunden redan betalat så förs pengarna tillbaka till ett värdekort vid avbokning.

Ny betalning vid ombokning 
Vid ombokning av tjänster behöver betalningen ändras. Om en faktura genererats behöver den tas bort ur systemet. En ny faktura genereras automatiskt vid en ny- eller ombokning. Om fakturan redan gått iväg men inte hunnits betalas, behöver den makuleras. Detta görs i kundkortet. Scrolla ner till Kommande betalningar, klicka på raden med den aktuella fakturan och välj Ta bort.
Om fakturan hunnit betalas av kunden genereras ett värdekort motsvarande summan på fakturabeloppet. Personalen eller kunden kan då använda det värdet för att betala den nya bokningen.
Uppmärksamma att förfallodatum för fakturan och dragningsdatum för autogiro och betalvillkor kan behöva anpassas. Dessa ändras enklast innan bokningen är slutförd alternativt i kundkortet innan betalningen genererats. (Om en faktura av misstag krediterats eller makulerats men bokningen ligger kvar behövs en avbokning och en ny bokning för kunden göras.)
Ovanstående gäller även autogirobetalningar.

Ändra bokning och betalning för Kontant, Kort och Swish
För de betalalternativen Kontant, Kortbetalning eller Swish har betalningarna genererats i realtid vilket gör att beloppet alltid måste krediteras. En avbokning genererar ett värdekort som används för den nya bokningen.