I denna guide får ni en överblick på vad alla behörigheter i systemet innebär. Ni får en överblick genom att klicka på inställningar -> Hantera behörighet. Här har ni möjlighet att skapa egna eller kopiera behörigheter och ta bort/lägga till funktioner.
Klickar ni sedan på ändra så ser ni vilka funktioner de har tillgång till