Medlemskap för försäljning

  1. Klicka på Inställningar i vänstermenyn.
  2. Klicka på Försäljning.
  3. Klicka på fliken Medlemskap.
  4. Klicka på knappen Lägg till nytt medlemskap för att skapa ett nytt medlemskap. 

 

 

 

Lägg till medlemskap       1.      Namn – Här skriver ni namnet på medlemskapet.

2.     Pris inkl moms - Här skriver du vad medlemskapet ska kosta. Moms – Sätts till 0%. 

3.     Fast tidsperiod – Om rutan lämnas tom löper medlemskapet från det datum det köps och ett år framåt. Om rutan bockas i så löper medlemskapet för en fast tidsperiod som du anger (till exempel 1 januari-31 december). 

4.     Förlängs automatiskt – Om rutan bockas i så förlängs medlemskapet automatiskt ett år och en faktura skickas automatiskt ut. Vi rekommenderar att rutan lämnas tom, dvs rutan ska INTE bockas i. 

5.     Bokföringskonto – Välj alternativet Försäljning inom Sverige (3000). Om du lagt till egna konton så kan du välja att koppla ihop det här. 

6.     Visa i webbshop – Bockas i så att medlemskapet syns i webbshopen. Om ni redan tagit in medlemsavgiften på annat sätt kan ni till exempel skapa ett medlemskap som heter ”Förbetalt medlemskap 0 kr” men se då till att rutan är tom så att medlemskapet inte syns för alla i webbshopen.  

7.     Bild – Går att importera egen bild i webshop. 

8.     Beskrivning – Här kan ni skriva en förklarande text om medlemskapet. Det är särskilt viktigt för blivande medlemmar att få information om vad som ingår i medlemskapet innan de handlar. Det kan till exempel handla om bokningsregler och medlemsrabatter. 

9.     Spara genom att klicka på Lägg till.