När du lägger upp ett seriespel eller en cup finns det två fält där du kan beskriva aktiviteten

I fältet som benämns “Beskrivning endast synlig i KIT” kan du skriva en längre och mer instruerande text (den syns bara på anmälningssidan i KIT). Det andra fältet benämns “Kortfattad beskrivning för korpen.se max 300 tecken”. Det här fältet syns på korpen.se och där det bra om du skriver kort och informativt för att locka in till medverkan. 

Se bilden nedan