Ej Godkända

 

Dessa aktiviteter kommer inte komma med i någon fildata alls då filerna har bristfällig information. Detta går att åtgärda genom att klicka på kontrollera sedan välja åtgärda och därefter fylla i rätt information för person. Mer om detta går vi igenom nedan.

 

Delvis godkända

 

Det mesta av informationen är rätt, men ytterligare information behöver kompletteras. Det kan exempelvis vara någon person som saknar personnummer, rapportering av närvaro är bristfällig, aktivitetstyp saknas, eller ledare saknas. Aktiviteter som är delvis godkända kommer skickas med i överföringen, men kommer ge mindre bidrag än om de hade varit fullständigt redovisade.  

 

Godkända

 

Informationen kring aktiviteterna är komplett och ingenting behöver åtgärdas.