Hur kompletterar jag uppgifterna?

 

Om det finns aktiviteter som är antingen icke godkända eller delvis godkända kan man kontrollera vilka uppgifter som saknas genom att klicka på den blå knappen “Kontrollera” för varje aktivitet. Då visas en ruta som listar den information som behöver fyllas i. För varje punkt kan man klicka på knappen “Åtgärda” för att direkt navigera till det område som behöver justeras.  

 

För att ställa in aktivitetstyp för APN används:

 

Går det för APN inte att välja aktivitet så som det visas ovan beror det på kopplingen till kommunen. Det går att ignorera den varningen då vi i sådant fall istället använder aktivitetens namn.