Vad betyder knapparna?

 

Visa

Välj vilka datum som ni tänkt APN-stöds rapportera och klicka sedan på ”visa” för att se alla aktivitetstillfällen

 

Hämta

 

Här hämtas aktivitetskorten ut (JSON-fil), vilka utgör underlagen till sammanställningen. Dessa kan komma att behöva hämtas ut ifall kommunen vill kontrollera uppgifterna som skickats in.

 

Hämta XML

 

För APN-stöd finns en knapp “Hämta XML”, då vissa kommuner kan ta emot de filer som föreningen själv laddar upp. För att kunna skicka dessa måste funktionen aktiveras hos både Zoezi och den kommun det gäller. Kontakta den som ansvarar för föreningsstöd på kommunen och ange att Zoezi ska kopplas till funktionen, och ange därefter det förenings-ID som finns att hitta under Inställningar > Allmänt > APN. När den ansvarige godkänt kopplingen är allt klart för att kunna skicka XML-filerna. Observera att rutan “Skickas automatiskt” behöver bockas i efter det att kommunen godkänt kopplingen; rutan hittar du på samma plats som förenings-ID:t.  

 

Hämta sammanställning

 

Hämtar ut en Excel-fil som innehåller information om antal godkända aktiviteter som finns för det angivna datumintervallet.