Om det finns aktiviteter som är antingen icke godkända eller delvis godkända kan man kontrollera vilka uppgifter som saknas genom att klicka på den blå knappen “Kontrollera” för varje aktivitet. Då visas en ruta som listar den information som behöver fyllas i. För varje punkt kan man klicka på knappen “Åtgärda” för att direkt navigera till det område som behöver justeras.  

 

 

För att ställa in aktivitetstyp för LOK.
Under Typ av aktivitet så väljer ni vilken aktivitet som det gäller.

Under sport(bidrag) så räcker det med att välja Korpen. 

 

 

 

Har du ytterligare frågor kring hanteringen i KIT kan du höra av dig till oss på Zoezi support@zoezi.se eller telefon 013-10 18 40. För allmänna frågor kring föreningsstöd hänvisar vi till Korpen eller kommunen inom vilken din förening är verksam.