Påbörja LOK stöds ansökan genom att gå in på statistik> Statligt bidrag (LOK).

 

Visa

 

Välj vilka datum som ni tänkt LOK stöds rapportera och klicka sedan på ”visa” för att se alla aktivitetstillfällen

 

Hämta

 

Här hämtas aktivitetskorten ut (JSON-fil), vilka utgör underlagen till sammanställningen. Dessa kan komma att behöva hämtas om Riksidrottsförbundet (RF) kräver att kontrollera det som lästs in manuellt genom sammanställningen. Gör ni som förening det digitalt så kan RF kontrollera detta då all sammanställning redan finns digitalt.

 

Skicka till IdrottOnline

 

Här flyttas alla aktiviteter, med all information, över till IdrottOnline när man trycker på knappen. Alla aktiviteter finns då i IdrottOnline (samt alla medlemmar) och då använder LOK-rapporten denna information så att man inte behöver föra över några siffror manuellt. Genomförs en kontroll på aktiviteterna så kollas dessa på i IdrottOnline.  

 

Hämta sammanställning

 

Här får man ut en Excel-fil som innehåller exakt det underlag som efterfrågas av IdrottOnline. Utför man rapportering av aktiviteter manuellt så ska filen hämtas och föras över “för hand” till nästa system. Observera att detta från den 1 juli 2020 blir obligatoriskt att närvaroregistrera aktiviteterna digitalt.