• LOK-stödsansökan sker i IdrottOnline. Aktiviteterna som finns registrerade i KIT måste därför föras över till IdrottOnline. Det kan ske med automatik eller genom manuell hantering. Den stora förändringen för föreningarna är att det från den 1 juli 2020 blir obligatoriskt att närvaroregistrera aktiviteterna digitalt.