• LOK-stödsansökan sker i IdrottOnline. Aktiviteterna som finns registrerade i KIT måste därför föras över till IdrottOnline. Det kan ske med automatik eller genom manuell hantering. Den stora förändringen för föreningarna är att det från den 1 juli 2020 blir obligatoriskt att närvaroregistrera aktiviteterna digitalt.

 

  • För att från KIT kunna rapportera aktiviteter för APN måste man först och främst starta respektive modul. Dessa finner ni under Inställningar> Hantera moduler, I sökrutan uppe till vänster skriver ni APN-stöd.

 

  • För att få APN-stöd krävs det att man redovisar aktiviteterna som äger rum inom föreningen. 

För att från KIT kunna rapportera aktiviteter för LOK/APN måste man först och främst starta respektive modul. Dessa finner ni under Inställningar> Hantera moduler, I sökrutan uppe till vänster skriver ni “APN” eller “LOK-stöd”.

 

För att få APN/LOK-stöd krävs det att man redovisar aktiviteterna som äger rum inom föreningen. När respektive modul är igång går detta att göra i KIT under fliken Statistik, varpå man där väljer antingen “Kommunalt bidrag (APN)” eller “Statligt bidrag (LOK)”. Observera att inte alla kommuner har stöd för APN, kontakta din kommun eller kolla på https://aktivitetskort.se/ efter din kommun i listan.

 

Kontakta support på Zoezi om du inte hittar modulerna i listan. support@zoezi.se eller på telefon 013-10 18 40.