• LOK-stödsansökan sker i IdrottOnline. Aktiviteterna som finns registrerade i KIT måste därför föras över till IdrottOnline. Det kan ske med automatik eller genom manuell hantering. Den stora förändringen för föreningarna är att det från den 1 juli 2020 blir obligatoriskt att närvaroregistrera aktiviteterna digitalt.

 

  • För att från KIT kunna rapportera aktiviteter för LOK måste man först och främst starta respektive tillval. Dessa finner ni under Tillvalsbutik i vänstermenyn.  I sökrutan uppe till vänster skriver ni LOK-rapportering. Där får ni sedan upp tillvalet och klickar på rutan, sedan trycker ni på knappen Lägg till.

  • För att få LOK-stöd krävs det att man redovisar aktiviteterna som äger rum inom föreningen.
I KIT finns funktionen automatisk rapportering som skickar över filer per automatik till www.idrottonline.se. För att göra detta så behöver ni som förening aktivera integrationen som ni hittar under inställningar i idrottonline. Observera att ni som förening inför LOK-stödsrapportering till Riksidrottsförbundet behöver gå in och godkänna uppgifterna som skickats från KIT till IdrottOnline. 

 

 

1.1 Inställningar i IdrottOnline

  • Logga in i IdrottOnline.
  • Gå in under Administration
  • Klicka på Integrationer
  • Klicka sedan på Lägg till Integration
  • Välj därefter Import och system Korpen, gör detsamma med export och välj korpen klicka sedan Gå vidare
  • Klart! Gå nu in i KIT under Inställningar> Allmänt> LOK och bocka i rutan “Skickas automatiskt” och spara.
  • Sedan till statistik> Statligt bidrag (LOK) för att påbörja LOK-stöds rapporteringen