Det går att göra utskick på flera olika sätt i systemet, Detta då utskicken kan beröra olika ärenden. Ekonomiutskick, Lagidrott, Medlemskap.


I denna guide så går vi igenom utskick som ni själva kan skapa för specifika personer eller grupper.Börja med att gå in på Utskick -> Alla utskick. Klicka sedan på "skicka nytt".Klicka sedan på e-post och därefter så har ni möjlighet att fylla i avsändare, mottagare och meddelandeinfo. Klicka sedan på skicka när ni fyllt i den infon som föreningen vill förmedla.