Lägg till en resurs/erbjuden tjänst. T.ex. PT eller massage.

1. För att lediga tider ska bli bokningsbara behöver man först ange personalens tillgänglighet. Gå in under ”Personal > Visa alla, gå sedan in på en specifik persons schema och sedan ”Lägg arbetsschema”. Här kan ni ställa in arbetstider och dagar för personalen. Välj samtliga veckans dagar eller bara undantagen genom att bocka ur de dagar som inte berörs. Ställ in tiderna och upprepa sedan proceduren för de andra dagarna. (Ska personalen massera på förmiddagen och erbjuda PT på eftermiddagen så kan ni lägga in extra parameter för detta. För att konfigurera extra scheman går ni in under ”Inställningar > Resurser.” Där lägger ni till en ny resurs som ni t.ex. döper till förmiddagsschema 1. Klicka på den resurs ni nyss lagt in och ange tillgänglighet i schemat på samma sätt som ni gjorde för personalen. T.ex. 08:00-12:00.


2. Gå till ”Resursbokning > Hantera tjänster” och lägg till kategorier t.ex. PT, massage ,rehab osv.. Ange sedan tjänsten som ni erbjuder, t.ex. PT duo för två personer. Ange tid och skriv en säljande beskrivning. Vid Resurs anger ni aktuell personal. Tjänsten knyts nu ihop med personalens arbetsschema.


3. Tjänsterna erbjuds nu under hela personalens tillgängliga tid. Det går bra att erbjuda flera tjänster för samma personal. Ett bokat besök blockerar tillgängligheten för andra bokningar. Om tjänsterna däremot ska erbjudas enligt ett specifikt mönster under personalens arbetsdag kan man gå in och lägga en extra resurs. En extraresurs är en ytterligare parameter för att bokningen ska kunna genereras. Ni måste göra lika många extraresurser som det finns tillgänglig personal. Systemet väljer personal och en extra resurs. Eftersom det nu finns en extraresurs men två resurser/personal så kommer man inte kunna boka den andra personalen på samma tid. Vilket är bra när det t.ex. bara finns ett tillgängligt rum eller när den ena måste göra annat parallellt. För att kunna erbjuda flera tider samtidigt lägger ni in flera extraresurser. (se bild nedan på exempel med två personer som ska jobba på förmiddagen med samma typ av tjänst.