För att närvaro rapportera så går ni in under Tävlingar -> Säsongen. sedan klickar ni på Närvaro -> och personen som ska närvarorapporteras. Klickar ni på namnen så hoppar de sedan över till att bli närvarande. Därefter bekräftar ni det genom att trycka på stäng.