1. Klicka på Inställningar i vänstermenyn.
  2. Klicka på Medlemsinformation.
  3.  Här kan du ställa in vilken typ av information ni vill hämta in från era medlemmar. Tänk på att ni måste kunna motivera varför ni behöver den informationen (enligt GDPR). Samla alltså inte in några uppgifter som är ”bra att ha” men som egentligen inte fyller något uttalat syfte.

Kolumnen Visa
 Här bestämmer ni vilka uppgifter som ska ligga i ert medlemsregister under medlemsinformation på en medlem. För att se exempel på den information ni i dagsläget samlar in klicka på Medlemmar i vänstermenyn, sedan Aktiva medlemskap/Aktiva medlemmar/välj person/Ändra information.

Kolumnen Visa vid registrering
Här bestämmer ni vilka uppgifter medlemmen ska lämna när den skapar sitt konto.

Kolumnen Krävs för medlem
Här bestämmer du vilka uppgifter som är ett måste när medlemmen ska skapa ett konto. Dessa uppgifter markeras med en röd asterisk i formuläret och medlemmen kan inte slutföra sin registrering förrän uppgifterna fylls i.
 Om ni senare kommer på att ni behöver samla in mer information kan ni göra ändringarna här. Medlemmen blir då tvungen att lägga till uppgifterna nästa gång hen loggar in.Kolumnen Krävs för personal
 Här bestämmer du vilka uppgifter som krävs när en administratör lägger in en medlem manuellt.

Kolumnen Ändras av medlem
 Här bestämmer du vilka uppgifter som medlemmen själv kan ändra på sin sida.