1. Klicka på Inställningar i vänstermenyn.

2. Klicka på Hantera moduler.

3. Här finns en lång lista över alla tillgängliga moduler med allt ifrån Betalningshantering till LOK-stöd och Schema. Vissa moduler kan du aktivera själv medan andra måste beställas och aktiveras av Zoezi. Några moduler ingår utan kostnad medan vissa kostar extra. Observera att ni får börja betala direkt även om ni inte börjar använda funktionen på en gång.

4. Aktivera de moduler som passar er förening. Läs noga igenom hjälptexterna för respektive modul om du känner dig osäker.