Det finns två sätt att lägga till behörigheter för personalen i systemet.


1. Ifall personen inte har ett konto i systemet så behöver ni lägga till den personen. Det gör ni genom att klicka på Personal -> Lägg till och sedan fyller ni i uppgifterna och klickar på den behörigheten(rollen) personen ska ha.2. Ifall personen redan finns i systemet så klickar du på medlemmar och söker sedan upp respektive person. Under medlemmens profil så klickar du sedan på ändra -> Går till fliken roller och grupper -> och under rutan "Roller" så klickar du på den behörigheten (rollen) personen ska ha.