Autogiro Servicebyrå

Under Inställningar, Allmänt, Autogiro så fyller man i BGC-kundnummer samt bankgironummer. BGC kundnummer är normalt sett ett 6-siffrigt nummer som fås när Autogiro ansluts hos banken. Om numret saknas, kontakta bankgirocentralen https://www.bankgirot.se/kundservice/#contact och begär ut kundnumret hos dem. Det går även välja ifall det ska skickas ut e-post autogirofakturan till kund.

För smidigast hantering av autogirot så rekommenderar vi att även köra med fakturapåminnelse samt signering av medgivande med mobilt bankid.

Autogiroprocessen

För att autogirot ska vara juridiskt bindande behöver medgivandet med underskrift sparas. Det smidigaste alternativet är att signera medgivandet med mobilt bankid i samband med att man tecknar ett nytt träningskort i webbshoppen – personal kan även använda den mobila bankid-signeringen från personalsidan vid uppsättning utav autogiro. Annars så kan man spara avtalet i pappersform i en pärm i anläggningen, man kan även spara det på kundkortet i systemet. I kundprofilen i Zoezis Gymsystem finns knappen för autogiro. Fyll i kundens bankuppgifter i de tre fälten och tryck på Lägg till. Medgivanden samlas ihop och går iväg automatiskt och upprättas i slutet utav månaden.

Be kunden fylla i sina bankuppgifter och underteckna ett autogiromedgivande. Ett formulär för utskrift hittar ni hos er internetbank eller här:http://www.bgc.se/kundservice/e-forhttps://www.bankgirot.se/globalassets/dokument/e-formular/autogiroanmalan_medgivande_till_kontonummer.pdfmular/autogiroanmalan—medgivande-till-kontonummer/

Autogirobetalningar skapas i samband med att man lägger till ett träningskort eller annan betalning med

betalsätt autogiro. En gång i månaden behöver någon på företaget välja att bekräfta autogirobetalningarna för att en autogirofaktura ska skapas och en order om autogirodragning ska gå iväg till banken. 

  1. Klicka på Ekonomi i vänstermenyn, klicka på Autogiro och Bekräfta betalningar


1. Klicka på Inställningar i vänstermenyn.

2. Klicka på Hantera moduler.

3. Sök upp modulen autogiro och sedan klickar du på på "starta modul".