Kortbetalningar kostar föreningen 3 kr per transaktion plus 3 % på det totala beloppet, en avgift som Zoezi tar ut för att täcka kortavgifter från kortutgivarna.  

 

Exempel:

Vid en kortbetalning på 200 kr kommer föreningen i slutändan att erhålla 200 kr minus 3 kr (transaktionskostnad) minus 6 kr (3 % av 200 kr) = 191,09 kr.

 

Det är viktigt att budgetera med dessa kostnader, så att medlems- och deltagaravgifter inte sätts för lågt. Håll dock i minnet att det inte är tillåtet att ta ut en extra avgift för kortköp.  

 

Kortbetalningar landar på ett klientmedelskonto hos Zoezi och betalas ut till föreningen en gång i veckan, med avdrag för ovanstående kortavgifter.


1. Klicka på Inställningar i vänstermenyn.

2. Klicka på Hantera moduler.

3. Sök upp modulen kortbetalningar och sedan klickar du på på "starta modul".