En faktura skapas enklast genom att en medlem själv går in och tecknar ett medlemskap eller anmäler sig till en aktivitet, men det kan naturligtvis hända att föreningen själv behöver upprätta en faktura. När så sker är det viktigt att minnas att fakturan inte går iväg förrän någon på föreningen väljer att bekräfta betalningarna i KIT. Först när det är gjort går en faktura upprättad på kansliet iväg.  

1. Klicka på Ekonomi i vänstermenyn, välj Fakturor och klicka på Bekräfta samtliga.  

 

Autogirofakturor kräver samma behandling. En gång i månaden behöver någon på föreningen välja att bekräfta autogirobetalningarna för att en autogirofaktura ska skapas och en order om autogirodragning ska gå iväg till banken.  

1. Klicka på Ekonomi i vänstermenyn, klicka på Autogiro och Bekräfta betalningar. Klicka på knappen Bekräfta samtliga.

 

Om föreningen använder Zoezi som servicebyrå prickas autogiroinbetalningar automatiskt av mot föreningens kundreskontra. Även manuella inbetalningar matchas mot kundreskontra, under förutsättning att inbetalningen skett med rätt OCR-nummer. Skulle medlemmen sakna täckning på kontot när en autogirodragning ska göras, använda fel fakturanummer vid manuell betalning eller betala in för lite eller mycket, så dyker det upp ett Att göra-ärende inne i KIT (syns i vänstermenyn) hos den som är ekonomiansvarig, med information om vilken åtgärd som behöver företas.  


              

1. Klicka på Inställningar i vänstermenyn.

2. Klicka på Hantera moduler.

3. Sök upp modulen Faktura och sedan klickar du på på "starta modul".