Det finns två sätt att att hantera fakturor på. Det ena sättet är att göra det under respektive persons profil men i denna guide ska vi utforska fakturainställningar som ni hittar under Ekonomi -> fakturorFlikarna

Bekräfta fakturor: I denna flik så hittar ni alla obekräftade fakturor
*När en faktura är bekräftad kommer den att skickas automatiskt på fakturadagen. Anpassa datumet ni bekräftar fakturor på efter era betalvillkor. En faktura som har 10 dagars betalvillkor och som förfaller till betalning den 28:e bekräftas senast den 18:e samma månad.
Fakturor: Under denna flik så hittar ni alla fakturor, samt kreditfakturor för medlemmarna.

Medlemsfordringar: Under denna flik så hittar ni fordringar och har möjlighet att söka på ett specifikt datum